0496/97.62.29
ClaessensKoen@skynet.be
DE OORSPRONG

Kunstfestivals

In 2014 maakte mijn dochter Cloë de overgang van buitengewoon onderwijs naar de ‘volwassen wereld’, helemaal klaar om haar talenten te tonen.

Het is een lange zoektocht geworden. De kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking liggen dan ook, jammer genoeg, niet voor het rapen.

Dit heeft me ertoe gebracht het kunstfestival De Schreeuw te organiseren in Turnhout.

Gedurende vier jaar bundelde De Schreeuw theater, muziek, beeldende kunst, circus en dans in een kunstfestival, gebracht door mensen zonder en met beperking, door bekende en minder bekende Vlamingen.

Kunstfestival De Schreeuw was een festival dat zijn bezoekers uitnodigde te kijken naar talenten in plaats van naar beperkingen. 

EDITIE 2014

EDITIE 2015

EDITIE 2016

EDITIE 2017
MAAR DAAR STOPT HET NIET !

Het vele voorbereidingswerk voor één festivaldag heeft ons, na de laatste editie van 2017, doen beslissen om onze krachten in te zetten voor het opstarten en begeleiden van projecten die mensen met een beperking dagelijks ondersteunen.

Zo zijn De Pompoenerie en Merel en Kerel ontstaan.

We willen blijven zoeken, verbindingen leggen en mensen motiveren om nieuwe projecten op te starten.

Hopelijk doen we dit samen met U !Christine Huygens